:.
اطلاعيه مهم درخصوص انتخاب واحد نيمسال اول سال تحصيلي 92-1391 دانشگاه پيام نور
با توجه به اينكه شروع ثبت نام مهرماه (نيمسال اول 92-91) از تاريخ 18/6/91 مي باشد، لطفا موارد زير را مطالعه نماييد :
 
1- دانشجوياني كه در ترم تابستان 91 نسبت به ثبت درخواست تغيير رشته بند ج اقدام نموده اند تا زمان اعلام نتيجه نهايي و اعلام نمرات آزمون تغيير رشته، مجاز به انجام مرحله ثبت نام نمي باشند. لذا پس از اعلام نتيجه قطعي آزمون، زمان بندي ثبت نام اين دسته از دانشجويان انجام خواهد شد. لازم به ذكر است عواقب ناشي از ثبت نام اين دسته از دانشجويان بر عهده خود دانشجو مي باشد.

2- كليه دانشجويان (به جز دانشجويان مشمول بند1) از تاريخ 13/6/91 مي توانند نسبت به مشاهده زمان ثبت نام خود از منوي ثبت نام ==> عمليات ثبت نام ==> ثبت نام اصلي ، اقدام نمايند.

3- كليه دانشجويان نسبت به بررسي صحت كد ملي خود در سيستم اقدام و در صورت مشاهده هر گونه تناقض نسبت به رفع آن از منوي دانشجو ==> مشخصات دانشجو ==> تغيير شماره ملي دانشجو ، اقدام نمايند.

4- كليه دانشجويان قبل از شروع زمان ثبت نام نسبت به بررسي وضعيت شهريه خود از منوي گزارش هاي آموزش ==> شهريه ==> ليست ها و آمار ها ==> فرم واريز وجوه دانشگاه پيام نور ، اقدام نمايند. لازم به ذكر است مدت زمان تغيير وضعيت دانشجو از حالت بدهكار به فعال پس از پرداخت شهريه  از 24 تا 72 ساعت مي باشد. لذا عواقب ناشي از عدم امكان ثبت نام به دليل بدهكاري بر عهده دانشجو خواهد بود.

5- كليه دانشجويان مي بايست از پردازش اطلاعات جامع دانشجو نسبت به بررسي اطلاعات موجود در قسمت دانشكده، گروه آموزشي، رشته و مقطع اقدام نمايند. در صورتي كه هر كدام ازموارد فوق بصورت مجازي تعريف شده باشند دانشجو مجاز به ثبت نام نمي باشد لذا در صورت مشاهده هر گونه تناقض نسبت به رفع آن با مراجعه به مركز مربوطه اقدام نماييد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما